: , , , , .

  • ,
  • : OIMB
  • : XBJ
  • : +3 GMT
  • : 59.25499
  • : 32.89905