: , , , , .

  • ,
  • : HTKA
  • : TKQ
  • : +3 GMT
  • : 29.67
  • : -4.885